Apurahat

Mihin tarkoituksiin apurahoja myönnetään?

Suomen Gastrokirurgit ry:n hallitus myöntää matka-apurahoja ensisijaisesti ulkomaisiin alan kokouksiin. Apurahoja ei myönnetä kirurgian tekniikkakursseihin, poikkeuksena Davosin erikoistuville suunnattu laparoskopiatekniikkakurssi.

Kenelle niitä myönnetään?

Apurahan saajan pitää olla yhdistyksen jäsen. Apurahahakemuksia ei käsitellä samassa kokouksessa hakijan jäsenanomuksen kanssa.

Säännöt

Apuraha voidaan myöntää sekä erikoislääkärille että eriytyvässä koulutusvaiheessa olevalle erikoistuvalle lääkärille. Etusijalla ovat hakijat, joilla on kokouksessa oma tieteellinen esitys (suullinen esitys tai posteri).

Aiemmat yhdistyksen myöntämät apurahat eivät ole uuden saamisen esteenä. Samanarvoisten hakemusten kohdalla etusijalla on hakija, joka ei ole aiemmin saanut yhdistyksen apurahaa tai sen saamisesta on kauemmin kuin muilla hakijoilla. Tavallisesti samalle hakijalle ei myönnetä useaa apurahaa samana vuonna tai peräkkäisinä vuosina.

Apurahan suuruuteen vaikuttaa anomuksessa esitetty kustannusarvio ja mahdollinen oma esitys. Euroopan sisäisille kokousmatkoille myönnettävä apuraha on enintään 300€ , Euroopan ulkopuolelle suuntautuville enintään 500€. Klinikkavierailuiden osalta apurahan suuruus arvioidaan hakemuskohtaisesti, mutta se on enintään 1300€.

Apurahaa voidaan käyttää sekä matka- ja majoituskuluihin että osallistumismaksuihin. Ruokailukustannuksia ei korvata, poikkeuksena hotelliaamiaiset.

Hakemuksessa selvitetyt muut rahoituslähteet eivät ole apurahan saamisen este, mutta ne voivat vaikuttaa myönnettävän apurahan suuruuteen.

Anomus täytyy jättää ennen matkaa.

Matkalasku, jonka perusteella apuraha maksetaan, on tehtävä 3kk kuluessa matkasta.

Matkakertomus (selvitys matkan annista) on pakollinen.  Samassa kongressissa käyneet voivat halutessaan laatia yhteisen matkakertomuksen. Matkakertomus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle 3kk kuluessa matkan toteutumisesta, viimeistään matkalaskun yhteydessä. Jos matkakertomusta ei saada, apurahaa ei makseta. Matkakertomus julkaistaan  yhdistyksen kotisivuilla. Matkakertomus toimitetaan sekä matkalaskun liitteenä yhdistyksen toimistolle sähköisessä muodossa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan  tällä hakemuslomakkeella (excel-tiedosto).  Jos linkki ei sattuisi toimimaan, sama lomake on tämän sivun alaosassa! Tallenna lomake koneellesi ja lähetä täytetty lomake liitteineen sähköpostissa yhdistyksen toimistolle: toimisto@gastrokirurgit.fi. Hakemuksessa pitää

 1. kertoa matkan kohde, ajankohta, kesto ja tarkoitus
 2. tuoda esiin onko hakijalla kokouksessa oma esitys (posteri tai suullinen esitys) tai mainita ellei sitä ole
 3. esittää kustannusarvio eriteltynä matkustus-, majoitus- ja osallistumiskustannuksiin.
 4. antaa selvitys muista samanaikaisesti haetuista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista tai työantajan osuudesta tai maininta ellei sellaisia ei ole
 5. selvittää viimeisten kolmen vuoden aikana Suomen Gastrokirurgit ry:ltä saadut apurahat
 6. olla hakijan yhteystiedot: puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
 7. olla liitteenä mahdollinen abstrakti/abstraktit
 8. olla liitteenä hakijan CV.

Jos kyse on klinikkavierailusta, hakemuksen liitteenä  tulee olla myös suosituskirje esimieheltä ja selvitys siitä missä keskuksessa, millä erikoisalalla ja kenen oppilaana hakija tulee vierailemaan. Lisäksi kerrotaan lyhyesti, mitä vierailulla on määrä oppia.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Koska apurahoja myönnetään?

Anomuksia otetaan vastaan ilman määräaikoja. Yhdistyksen hallitus käsittelee anomukset kokouksissaan 4 kertaa vuodessa aina sen saapumista seuraavassa kokouksessa. Poikkeuksen muodostavat Davosin laparoskopia-kurssin apurahat erikoistuville (ks. alla)

Davosin laparoskopiakurssit

Davosin kursseille apuraha haetaan samalla lomakkeella (excel-tiedosto) ja se maksetaan samalla menettelytavalla kuin muutkin apurahat. Jos edellinen linkki ei sattuisi toimimaan, sama lomake on tämän sivun alaosassa! Hakemusten ja matkalaskujen lähettämisosoitteet ovat myös samat. Matkakertomus on myös tämän apurahan kohdalla ehdoton edellytys maksamiselle.

Davosin apurahat ovat tarkoitettu vain gastrokirurgiaan erikoistuville yhdistyksen jäsenille. Hakuaika päättyy joka vuosi 31.12. Päätökset Davosin apurahojen myöntämisestä tehdään hallituksen kokouksessa tammi-helmikuussa.

Apurahan suuruus riippuu hakijoiden lukumäärästä ja on tyypillisesti 500-700 €.

 

Mihin kaikki hakemukset lähetetään?

Sähköpostilla yhdistyksen toimistolle: toimisto@gastrokirurgit.fi

Miten apurahat maksetaan?

Yhdistyksen kotisivuilta löytyvä matkalaskulomake voidaan tallentaa omalle koneelle. Jos linkki ei sattuisi toimimaan, sama lomake on tämän sivun alaosassa! Tulosta täytetty lomake ja lähetä se yhdistyksen toimistolle osoitteeseen

Suomen Gastrokirurgit
c/o Duodecim
PL 713
00101 HELSINKI

Matkalasku on lähetettävä 3kk kuluessa matkalta paluusta. Laskun tulee sisältää seuraavat tiedot ja asiat:

 1. Nimi ja sosiaaliturvatunnus
 2. Osoite ja sähköpostiosoite
 3. Verotuskunta
 4. Tilitiedot
 5. Matkakohde
 6. Matkustusajankohta lähtö- ja paluuaikoineen
 7. Summa, joka laskutetaan
 8. Liitteenä alkuperäiset kuitit, alla mainitulla poikkeuksella*
 9. Matkakertomus, ellei sitä ole jo toimitettu aiemmin

Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa kuitin summasta osa on saatu muuna rahoituksena. Tällöin kuitin kopion mukaan on liitettävä muun rahoituslähteen (esim. sairaalan) todistus kuittia vastaan maksetusta osasummasta, jolloin jäljelle jäävä summa voidaan maksaa Gastrokirurgit ry:n myöntämästä apurahasta. Kuittien summan ylittäessä apurahan määrän palautetaan apurahan saajalle alkuperäinen kuitti yhdistyksen maksumerkinnöin loppuosaltaan verotukseen liitettäväksi tai muulle maksajalle lähetettäväksi. Kuitteja
tarvitaan vain apurahan summaa vastaavasti. Maksukuitteja ei tarvitse lähettää kulujen niiltä osin, jotka kokonaisuudessaan jäävät muulla tavoin katettaviksi.

 

Apurahanhakulomake (excel)

Tuntematon tiedostomuotoGastrokirurgien apurahahakemus Lomake.xls (45 kB)